Stichting Fryslâns Ferline

Home

welkom

Stichting Fryslâns Ferline is opgericht in juli 2017 en heeft tot doel het vastleggen en ontsluiten van erfgoedinformatie in samenwerking met alle dorpen en steden in Friesland (Fryslân). Daartoe beheert en exploiteert de stichting de publieke platforms van FrieslandWonderland, Canons van de Friese dorpen en steden.

Als u geinformeerd wilt blijven over het werk van Stichting Fryslâns Ferline of vragen heeft over het werk van de stichting dan kunt u een mail sturen aan info@fryslansferline.nl