Stichting Fryslâns Ferline

Projecten

De Stichting Fryslâns beheert en is verantwoordelijk voor de volgende projecten en online platforms.

Canons van de Friese dorpen en steden

www.dorpscanon.nl

Historische Canons zijn een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld. Dichter bij huis geeft de Canon van Fryslân in ruim veertig vensters op het verleden een bloemlezing van personen, gebeurtenissen en omstandigheden die de mooie en karaktervolle provincie Fryslân hebben gevormd tot wat deze nu is.

In 2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad en het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, is het de beurt aan alle dorpen en steden in Friesland. De gedachte is dat alle Friese dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen of ontwikkelingen geweest in de lokale historie? Al dit soort vragen en meer kan worden beantwoord in de eigen lokale historische dorpscanon.

De dorpscanons kunnen met behulp van een panel van deskundigen worden samengesteld op het platform www.dorpscanon.nl. Parallel wordt een uitgebreide kennisbank opgebouwd. De gerealiseerde dorpscanons zullen ook voor het onderwijs worden gebruikt.

Aan het project werken mee Tresoar, Stichting Doarpswurk, Afûk, Bureau Erfgasten, It âlders erf en Bureau DeeEnAa. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, Tresoar en diverse Friese gemeenten.

FrieslandWonderland

www.frieslandwonderland.nl

FrieslandWonderland bundelt informatie van dorpen en steden in Fryslân. Informatie over historie, landschap, cartografie, monumenten, bezienswaardigheden. Geillustreerd met foto en video.

Het initiatief voor FrieslandWonderland is in 2007 ontstaan vanuit de constatering dat toeristische en cultuurhistorische informatie op het internet zeer versnipperd en gefragmenteerd is en dat (daardoor) de kwaliteit vaak te wensen over laat. De centrale gedachte achter het initiatief is: verzamel hoogwaardig tekst- en beeldmateriaal, bundel dat in een database en verspreid het materiaal via aan de database gekoppelde websites.

FrieslandWonderland werkt nauw samen met een groot aantal professionele partners: uitgeverijen, overheden, kennis- en archiefinstellingen, erfgoedstichtingen en fotografen. Voor die partners is FrieslandWonderland een interessant platform voor het verder verspreiden van hun tekst- en beeldmateriaal.

De meer dan 400 dorpen en steden in Fryslân vormen de basis van FrieslandWonderland. Het leggen van verbindingen met deze dorpen en steden heeft onze constante aandacht. Vandaar ook dat wij in 2013 samen met Doarpswurk, Afûk en Nordwin College het project De Schatten van Fryslân hebben opgezet. Doel daarvan was het blootleggen van de verborgen schatten van Fryslân en het (online) tonen van die schatten aan een breed publiek, door dorpswebsites te koppelen aan FrieslandWonderland en dorpen te stimuleren om nieuw “nijsgjirrich” materiaal aan te dragen voor het platform en als projectpartners gezamenlijk nieuwe content te ontwikkelen voor FrieslandWonderland

Het project ging begin 2011 van start en is in september 2013 formeel afgesloten. Het werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Fryslân en een sponsorbijdrage van WoonFriesland. Tijdens het project haakte ook Tresoar aan via een deelproject met betrekking tot historisch kaartmateriaal, dat mogelijk was dankzij een financiële bijdrage van de Vrienden van Tresoar.